Com citar la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants a APA

Taula de continguts:

Com citar la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants a APA
Com citar la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants a APA
Anonim

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants (UNCRC), un tractat internacional de drets humans ratificat per 196 països, consagra els drets dels infants i les obligacions dels governs de protegir-los. Com a tal, és una font comuna per a treballs d’investigació sobre cura de la infància, psicologia infantil i altres temes. Si escriviu un article amb l’estil de citació de l’American Psychological Association (APA), seguiu el format proporcionat per The Bluebook, una guia legal de citació, per citar aquesta font.

Passos

Mètode 1 de 2: entrada de llista de referència

Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant a l’APA Pas 1
Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant a l’APA Pas 1

Pas 1. Comenceu l'entrada de la llista de referències amb el títol de la convenció

Escriviu el títol complet de la convenció. Utilitzeu majúscules i minúscules amb la primera paraula més tots els noms, pronoms, adjectius, adverbis i verbs. Normalment, les paraules "Nacions Unides" no s'inclouen a la part frontal a l'estil Bluebook, perquè el nom de l'entitat es dedueix pel nom de la font oficial (inclosa més endavant a la vostra entrada). Col·loqueu una coma després del títol de la convenció.

Exemple: Convenció sobre els drets de l’infant,

Consell:

Normalment, els noms de les parts a la convenció anirien seguint el títol de la convenció. Tanmateix, l'estil APA us ofereix l'opció de deixar-ho de banda, cosa que hauríeu de fer amb l'UNCRC, ja que la llista de 196 parts suposaria una entrada difícil de fer servir a la llista de referències.

Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants al Pas 2 de l’APA
Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants al Pas 2 de l’APA

Pas 2. Enumereu la data de signatura de la convenció

Escriviu la data completa en què es va signar la convenció per primera vegada en format mes-dia-any. Des que es va signar la UNCRC al novembre, abrevieu el nom del mes. Col·loqueu una coma després de l'any.

Exemple: Convenció sobre els drets de l’infant, 20 de novembre de 1989,

Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant al pas 3 de l’APA
Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant al pas 3 de l’APA

Pas 3. Proporcioneu informació de publicació d'una font oficial del tractat

El Llibre Blau requereix que citeu una font oficial, fins i tot si heu accedit al text de la convenció en un altre lloc. Per a les convencions de les Nacions Unides, la font oficial és la Sèrie de Tractats de les Nacions Unides, abreujada "U. N. T. S." Proporcioneu el número de volum, seguit de l’abreviatura i el número de pàgina on comença la convenció. Col·loqueu un punt al final de l'entrada de la llista de referències.

Exemple: Convenció sobre els drets de l’infant, 20 de novembre de 1989, 1577 U. N. T. S. 3

Mètode 2 de 2: citació en text

Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant al pas 4 de l’APA
Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant al pas 4 de l’APA

Pas 1. Proporcioneu el títol i l'any a la citació entre parèntesis del text

Una cita APA normal en text inclou el primer element de l'entrada de la llista de referència i l'any de publicació. En el cas d’un tractat o convenció, utilitzeu l’any en què es va signar per primera vegada. La cita entre parèntesis entra dins de la puntuació final de la frase.

Per exemple, podeu escriure: La comunitat internacional reconeix que les persones menors de 18 anys tenen dret a accedir a serveis essencials, com ara l’educació i la salut (Convenció sobre els drets de l’infant, 1989)

Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant al pas 5 de l’APA
Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant al pas 5 de l’APA

Pas 2. Col·loqueu l'any després del títol de la convenció al text

En algunes situacions, pot millorar la llegibilitat que mencioneu el títol de la convenció directament al text. Si feu això, no cal una citació completa entre parèntesis al text. Més aviat, col·loqueu l’any entre parèntesis immediatament després de l’esment del títol.

Per exemple, podeu escriure: La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants (1989) permet als nens desenvolupar les seves personalitats, habilitats i talents en un entorn amorós i comprensiu

Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant a l’APA Pas 6
Citeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant a l’APA Pas 6

Pas 3. Utilitzeu una abreviatura després de la primera menció de la Convenció

Com que el títol complet de la convenció és tan llarg, és millor fer-lo servir només una vegada al vostre treball. Cada vegada que s’esmenta després, ja sigui al text o en una cita entre parèntesis, podeu utilitzar una abreviatura.

  • Normalment, incloureu l'abreviació entre parèntesis immediatament després del títol complet en primera instància. Això indica als lectors que l’abreviatura s’utilitzarà a la resta del paper.
  • Les abreviatures acceptades per a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants inclouen "CRC" o "UNCRC".

Consell:

Utilitzeu l'abreviatura que millor s'adapti al context. Per exemple, si del vostre text queda clar que esteu parlant d'una convenció de l'ONU, "CRC" pot ser adequat. En cas contrari, "UNCRC" podria ser una opció millor.

Popular per tema